ความช่วยเหลือ & คำถามที่พบบ่อย
  • ปัญหาการสั่งซื้อ
  • โปรด ติดต่อเรา เพื่อแก้ไขที่อยู่ก่อนจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ
  • โปรดระบุหมายเลขคำสั่งซื้อและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านทาง ติดต่อเรา
  • VAT คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ขายโดย VEVOR ในยุโรป ราคาสินค้าที่ขายโดย VEVOR (ไม่รวมส่วนลด) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายที่ใช้บังคับและอัตราภาษีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศในยุโรป ดังนั้น เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการชำระแล้ว จำนวน VAT อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอัตรา VAT ของประเทศปลายทางที่ใช้กับคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ VAT ของประเทศเริ่มต้นจะถูกหักออกและจะใช้อัตรา VAT ของประเทศปลายทาง ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นสุดท้ายจะแสดงเมื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ พร้อมด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับประเทศปลายทางของสินค้า เพื่อมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีขึ้นให้กับคุณ VEVOR จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเหล่านี้ สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการสั่งซื้อ โปรดติดต่อ support@vevor.co.th
  • การจัดส่งและการจัดส่ง
  • พัสดุทั้งหมดจะถูกจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-7 วัน
  • หลังจากจัดส่งพัสดุแล้ว ข้อมูลการติดตามจะได้รับการอัปเดตพร้อมกันใน "คำสั่งซื้อของฉัน" หน้า.